etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Sukuyhdistys 188
Sukukokoukset 189
Vihti 13.-14.9.2005 193
Toimintasuunnitelma 2002 - 2005 191
Päätavoitteena on sukukirjan täydennysosan levittäminen suvun keskuuteen. Ensi tilassa lähetetään jäsenkirje, jossa tiedotetaan tilausjärjestelystä. Myynti tapahtuu etukäteen maksettujen tilausten tai jälkitilauksissa postiennakon avulla.

Sukuaineiston myynti jatkuu muutoin entiseen tapaan.

Sukutiedostoa päivitetään suvun kotisivuilla täydennysosan aineiston pohjalla. Suvun jäseniä pyydetään kertomaan henkilötietojensa muutoksista jäsenkirjeessä ja täydennysosassa mainitulla tavalla.
Osoitteistoa pyritään pitämään ajan tasalla. Se ei kuitenkaan onnistu muutoin kuin suvun jäsenten omalla aktiivisuudella.

Kotisivuja täydennetään.

Täydennysosaa tehtäessä saatiin paljon sähköpostiosoitteita, joita hyödynnetään sukutiedotuksessa. Tätä osoitteistoa täydennetään. Pintaposti pysyy kuitenkin ensisijaisena tiedotuskanavana.

Täydellisen sukukirjan uuden laitoksen toimittamista valmistellaan. Se on suvun laajennuttua hyvin suuri hanke eikä täydellisyyteen enää päästäne. Sitä vaikeuttaa myös tietosuojasäädöstö. Sukuluettelon ohella uudessa teoksessa julkaistaisiin päivitetty tiivistelmä loppuun myydyn vuoden 1951 sukukirjan tutkimusartikkeleista ja vanhemman polven elämäkerroista.

Jäsenmaksua ei peritä.

Talousarvio nojaa sijoitusten tuottoon ja tarvikkeiden myyntituloihin.


Seuraava sukukokous pidetään ehkä yksipäiväisenä Helsingissä vuonna 2008. 192
sivun alkuunsivun alkuun