etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Sukuyhdistys 154
Sukukokoukset 155
75-vuotisjuhlakokous
Vesilahdella 15.-16.6.2002 156
Toimintasuunnitelma 2002 - 2005 157
Sukukirjan täydentäminen on kauden keskeinen tavoite. Kun vuoden 1976 sukukirjaa on vielä runsaasti jäljellä ja kun täydellisen sukuluettelon tekeminen voi olla ylivoimaista tai ainakin paljon aikaa vaativaa, tähdätään ensi sijassa täydennysosan valmistamiseen ensi sukukokoukseen mennessä.

Mahdollisuuksien mukaan teoksessa esitellään myös niitä sukuhaaroja, joita ei ole aiemmin otettu mukaan (mm. ennen vuotta 1800 syntyneiden tytärten jälkeläisiä). Jako mies- ja naislinjaan poistetaan, joskin täydentäminen seuraa vuoden 1976 laitoksen taulujakoa. Teoksessa julkaistaan myös valokuva sen lähettäneistä suvun jäsenistä sekä artikkeleja.

Suvun tietoverkkosivuja täydennetään ja niille hankitaan oma verkkotunnus (ns. domain). Sähköpostia pyritään käyttämään tiedottamisen tukena, mutta jäsenkirjeet pysyvät sen runkona. Osoitteistoa (pinta- ja sähköpostin) täydennetään edelleen. Tässä tarvitaan koko suvun panosta.

Sukukokous pidetään 2005 ehkä Helsingissä.

Julkaisuja ja tarvikkeita myydään entiseen tapaan.

Jäsenmaksua ei peritä. Talousarvio nojaa sijoitusten tuottoon ja tarvikkeiden myyntituloihin. Sukukirjan täydennysosan julkaiseminen edellyttää riittävää ennakkotilausten maksamista. Sen tekeminen lisää alkuvaiheessa lähinnä postituskuluja. 158
sivun alkuunsivun alkuun